Matkapuhelin

+358 50 300 7135

Sähköpostiosoite

tsil@tsil.fi

SOLARIS-LOMAT 1. - 6.8.2022

HAKU PÄÄTTYY 1.6.2022

Liiton organisaatio

Jäsenyhdistykset ovat liiton perusta ja yhdysside liiton ja jäsenistön välillä.

Joka kolmas vuosi pidettävään sääntömääräiseen liittokokoukseen yhdistysten edustajat kokoontuvat arvioimaan ja linjoittamaan liiton toimintaa. Kokous valitsee yhdistysten tekemien ehdotusten pohjalta liiton toimielimet, liittovaltuuston ja liittohallituksen sekä niiden puheenjohtajat seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Liittovaltuusto on liittokokousten välillä liiton ylin päättävä elin. Liittovaltuusto kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja käsittelee ja vahvistaa mm. vuosittaiset talous- ja toimintakertomukset ja -suunnitelmat.

Liittohallitus kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.
Liittohallituksen puheenjohtaja toimii liiton puheenjohtajana.
Liittohallitus nimeää Uusi Invalidi-lehden toimituskunnan ja muita valmistelevia työryhmiä.

Kaikki toimielimet muodostuvat liiton paikallisyhdistysten edustajista. Tarkemmin niiden tehtävät ja vastuut on määritetty liiton säännöissä.