Matkapuhelin

+358 50 300 7135

Sähköpostiosoite

tsil@tsil.fi

SOLARIS-LOMAT 1. - 6.8.2022

HAKU PÄÄTTYY 1.6.2022

Liitto

Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry perustettiin vuonna 1948. Vammaisten etujärjestönä sen tavoitteena on aina ollut vammaisten täysi osallistuminen ja tasa-arvo muiden kansalaisten kanssa.

Tärkeimpiä toiminta-alueita ovat lainvalmistelutyön seuranta ja siihen vaikuttaminen, vammaisten edunvalvontaa tukeva tiedottaminen, koulutus, valmennus ja opastus, jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen sekä vertaistuki-, lomailu- ja virkistysmahdollisuuksien tarjoaminen vammaisille.

Liiton omistama Vähäjärven lomakoti ja kurssikeskus sijaitsee Hämeenlinnan Hauholla.  Lomakodin majoitus-, kokous- ja juhlapalvelut ovat aktiivisesti toiminnassa ympäri vuoden.

Jäseninä liitossa ovat paikalliset vammaisjärjestöt, jotka toimivat liiton tarkoituksen toteuttamiseksi järjestämällä opintokerhoja ja kursseja, tarjoamalla vertaistukea sekä neuvomalla ja auttamalla mm. erilaisten hakemusten ja valitusten tekemisessä. Jäsenyhdistyksemme järjestävät myös monenlaista virkistys- ja harrastustoimintaa.

Liitto julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Uusi Invalidi-lehteä, jonka jäsenyhdistysten jäsenet saavat jäsenetuna.