Matkapuhelin

+358 50 300 7135

Sähköpostiosoite

tsil@tsil.fi

SOLARIS-LOMAT 1. - 6.8.2022

HAKU PÄÄTTYY 1.6.2022

HS.fi sivujen mielipidepalstalla SOSTE:n edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti ja Lääkäriliiton johtaja Heikki Pärnänen kirjoittavat asiakasmaksuista.

Suuret terveysmaksut estävät palveluihin pääsyä ja ajavat köyhyyteen

Osa maksaa sairastamisen kulut pikavipeillä ja lainoilla, mikä vääjäämättä johtaa velkakierteeseen.

22.10. 2:00

MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN (WHO) tuoreen maaraportin mukaan kansainvälisesti verrattuna Suomessa on melko yleistä, että ihmiset eivät saa terveydenhoidon palveluita siinä määrin kuin kokevat niitä tarvitsevansa. Suomessa terveysmenot ovat lukuisia muita maita suuremmat ja maksut kasautuvat usein pienituloisille eläkeläisille ja pitkäaikaistyöttömille.

Osa maksaa sairastamisen kulut pikavipeillä ja lainoilla, mikä vääjäämättä johtaa velkakierteeseen. Yhä useampi julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittävä asiakasmaksu joutuu ulosottoon. Ulosottolaitoksen mukaan viime vuonna 663 000 asiakasmaksua oli ulosotossa.

PIENITULOISET pitkäaikaissairaat joutuvat elämään sairauden ja suurten asiakasmaksujen ja lääkekustannusten puristuksessa. Jos rahaa ei ole, tarpeen mukaiset palvelut ja lääkkeet jätetään hankkimatta tai tingitään ruuasta ja muista elämän välttämättömistä menoista. Sairauden hoitamatta jättäminen tulee yhteiskunnalle kalliiksi, koska myöhemmin tarve vaativalle hoidolle kasvaa.

Nämä ongelmat ovat olleet tiedossa pitkään, mutta toimet niiden ratkaisemiseksi ovat jääneet melko vaatimattomiksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin tuli muutoksia heinäkuun alussa. Muutokset olivat oikeansuuntaiset mutta riittämättömät. Maksuttomia palveluja lisättiin, mutta valitettavasti maksuttomuutta ei ulotettu terveyskeskuslääkäripalveluihin. Viime vuonna terveyskeskusmaksuja ohjautui ulosottoon 129  000 kappaletta.

SUURIMMAT asiakasmaksut syntyvät lääkkeistä, suun terveydenhuollosta ja avoterveydenhuollon maksuista. Yksi keino helpottaa paljon sairastavien pienituloisten tilannetta on yhdistää nykyiset maksukatot. Tällä hetkellä vuosittainen omavastuu julkisissa terveyspalveluissa on 683 euroa, lääkkeissä 579,78 euroa ja terveydenhuollon matkoissa 300 euroa. Jotta maksurasitusta voidaan vähentää, tulee yhteisen maksukaton tasoa alentaa ja sitoa takuueläkkeen tasoon, joka tänä vuonna on 837,59 euroa.

Toisen vaiheen uudistamistyötä valmistellaan parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Siinä määritellään pitkän aikavälin tavoitteet asiakasmaksulain toisen vaiheen uudistamistyölle. Konkreettisia toimenpiteitä pienituloisten ja paljon sairastavien aseman korjaamiseksi tarvitaan nyt.

Ensivaiheessa asiakasmaksujen ja lääkkeiden vuosiomavastuun osittaminen tulee tehdä mahdolliseksi, jotta pienituloiselle kohtuuttomat kertamaksut voidaan välttää. Kaikilla ihmisillä tulee olla oikeus terveydenhoitoon.

Anne Perälahti

edunvalvontapäällikkö, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Heikki Pärnänen

johtaja, Lääkäriliitto

Linkki kirjoitukseen.

 

Suositellut julkaisut

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.