Matkapuhelin

+358 50 300 7135

Sähköpostiosoite

tsil@tsil.fi

SOLARIS-LOMAT 1. - 6.8.2022

HAKU PÄÄTTYY 1.6.2022

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta toteuttaa Suomessa ns. saavutettavuusdirektiivin. Lain ja direktiivin taustalla on YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, joka korostaa vammaisten ihmisten osallisuutta ja mahdollisuutta itsenäiseen asiointiin myös digitaalisessa ympäristössä. Saavutettavuus on yksi sopimuksen keskeinen periaate. Lain yhtenä tavoitteena on tehdä saavutettavuuden huomioimisesta osa normaalia viranomaistoimintaa. Käytännössä tällä tarkoitetaan, että saavutettavuus ymmärrettäisiin keskeisenä toiminnan periaatteena, joka pitäisi ottaa huomioon kaikessa verkkosisältöjen ja -palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa.

Saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä

Saavutettavuus siis tarkoittaa esteettömyyttä digitaalisessa maailmassa: sitä, että erilaisten ihmisten on helppoa käyttää verkkopalveluja ja niissä olevia sisältöjä. Saavutettavuus parantaa yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa. Kun saavutettavuus on huomioitu mahdollisimman hyvin, erilaiset ihmiset voivat käyttää itsenäisesti verkkopalveluja. Se lisää vammaisten henkilöiden itsenäisyyttä ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Voit tehdä ilmoituksen digipalvelun toiminnan puutteista palvelun tarjoajalle tai organisaatiolle

Palautteessa voit pyytää sisältöjä, jotka eivät ole saavutettavuusvaatimusten mukaisia, itsellesi sopivassa saavutettavassa muodossa. Pyynnön pitää olla kohtuullinen. Voit myös antaa palautetta havaitsemistasi puutteista saavutettavuusvaatimuksiin verrattuna. Lisäksi voit pyytää tarkennuksia niin sanotun kohtuuttoman rasitteen käytön perusteluihin. Sinun pitäisi voida jättää palautetta saavutettavuudesta joko verkkolomakkeella tai sähköpostilla. Palvelun tarjoajan pitää vastata jättämääsi palautteeseen kahden viikon kuluessa. Voit jättää palautetta myös nimettömänä. Tällöin palvelun tarjoajan ei tarvitse vastata palautteeseen, mutta sen pitäisi huomioida palautteessa esiin tuodut saavutettavuuspuutteet.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit ottaa yhteyttä aluehallintovirastoon

Palvelun tarjoajan pitää vastata palautteeseesi kahden viikon kuluessa. Lisäksi jos olet pyytänyt jotakin sisältöä saavutettavassa muodossa, palvelun tarjoajan pitäisi antaa sinulle kirjallinen todistus, jos se ei voi pyynnöstäsi huolimatta antaa sisältöä saavutettavassa muodossa. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan, voit ottaa yhteyttä Etelä-Suomen aluehallintovirastoon ja tehdä selvityspyynnön tai kantelun saavutettavuuspuutteista. Ilmoituksen valvovalle viranomaiselle voit tehdä verkkolomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen saavutettavuus@avi.fi tai kirjaamo.etela@avi.fi. Voit myös lähettää halutessasi ilmoituksen postitse:  ESAVI kirjaamo, PL 150, 13101 Hämeenlinna.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on viranomainen, joka valvoo Suomessa lain saavutettavuusvaatimusten noudattamista.

Voit tehdä selvityspyynnön tai kantelun eli ilmoituksen valvovalle viranomaiselle sen jälkeen, kun digitaalista palvelua koskeva siirtymäaika on ohi. Nyt voit tehdä edellä mainitun ilmoituksen uudesta verkkosivustosta eli sivustosta, joka on julkaistu 22.9.2018 jälkeen. Vanhemmista verkkosivuista voit tehdä ilmoituksen 23.9.2020 jälkeen. Muista kuitenkin aina antaa kysyä ja antaa palautetta ensin sille toimijalle, joka vastaa verkkosivustosta.

Suositellut julkaisut

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.