Vammaisella ja pitkäaikaissairaalla oikeus hyvään hoitoon julkisissa palveluissa (12.6.2011)

 • Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton XXVII Vammaiskulttuuripäivien vetoomus kuuden hallitusneuvotteluissa mukana olleen puolueen puheenjohtajalle:

  Vammautumisen ja pitkäaikaissairauden takia työelämän ulkopuolelle jääneet ovat joutuneet eriarvoiseen asemaan hyvin toimivien ja joustavien terveyspalvelujen saajina. Näin on siitä huolimatta, että perustuslakimme takaa kaikille kansalaisille yhdenvertaiset oikeuden julkisiin palveluihin.

  Monin paikoin terveyspalvelujen saatavuus on heikentynyt palvelujärjestelmän toimintahäiriöiden ja resurssipulan vuoksi. Häiriöitä on synnyttänyt erityisesti lääkäripula ja kuntien tapa yrittää helpottaa lääkäripulaa turvautumalla lääkäri- ja hoitohenkilökuntaa välittävien yritysten palveluihin.

  Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto vaatii, että tulevan hallituksen on ratkaistava perusterveydenhuollon palvelujen ongelmat siten, että vammaisten ja pitkäaikais­sairaiden pääsy julkisiin terveyspalveluihin helpottuu. Palvelujen laatua on parannettava kehittämällä ennaltaehkäisyä ja muita palveluja vastaamaan paremmin vammaisten tarpeita.

  Muutos edellyttää, että terveysbisneksen keinottelu veronmaksajien varoilla ja kansalaisten terveydellä estetään ja että julkisia peruspalveluja vahvistetaan. Terveyskeskukset tulee tehdä jälleen houkutteleviksi työpaikoiksi nuorille lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle.

  Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto vaatii lisäksi, että alkavana hallituskautena vammaisten ja pitkäaikaissairaiden terveyspalvelut tehdään maksuttomiksi vastaavalla tavalla kuin työterveyshuollon palvelut jo ovat työelämässä vakituisessa työsuhteessa olevilla.

  Vähäjärvellä 12.6.2011

  Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry.