Liitto

 • Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry on vammaisten etujärjestö, jonka tavoitteena on vammaisten täysi osallistuminen ja tasa-arvo muiden kansalaisten kanssa.

  Tärkeimpiä toiminta-alueita ovat lainvalmistelutyön seuranta ja siihen vaikuttaminen, vammaisten edunvalvontaa tukeva tiedottaminen, koulutus, valmennus ja opastus, paikallisyhdistysten toiminnan tukeminen sekä vertaistuki-, lomailu- ja virkistysmahdollisuuksien tarjoaminen vammaisille.

  Liitto julkaisee Uusi Invalidi-lehteä, jonka paikallisyhdistysten jäsenet saavat jäsenetuna.
  Liiton omistama Vähäjärven lomakoti ja kurssikeskus sijaitsee Hämeenlinnan Hauholla.

  Jäseninä liitossa ovat paikalliset, rekisteröidyt vammaisjärjestöt, jotka toimivat liiton tarkoituksen toteuttamiseksi järjestämällä opintokerhoja ja kursseja, tarjoamalla vertaistukea sekä neuvomalla ja auttamalla mm. erilaisten hakemusten ja valitusten tekemisessä. Paikallisyhdistykset järjestävät myös monenlaista virkistys- ja harrastustoimintaa.

  Liitto on  Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ry:n, Vammaisfoorumi ry:n, Suomen DPI ry:n, Raha-automaattiyhdistys Ray:n sekä Demokraattinen Sivistysliitto ry:n (DSL) jäsen.