Hyödyllisiä linkkejä

 • Selviytymispankki-verkkosivut www.selviytymispankki.fi tarjoavat hyödyllistä ja
  monipuolista tietoa sosiaalietuuksista ja arjessa selviytymisestä, oikeuksista,
  apua tarjoavista tahoista ja tietolähteistä niin avun tarvitsijoille kuin heitä
  auttaville vapaaehtoisneuvojillekin. Sivusto on laadittu Demokraattisen
  Sivistysliiton (DSL) ja Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton yhteistyöllä.

  Julkishallinnon yhteisessä palvelussa kansalaisille www.suomi.fi
  on tietoa julkishallinnon palveluista, lomakkeita ja muita sähköisen
  asioinnin mahdollisuuksia sekä palvelukartta julkishallinnon toimipisteistä.
  Sivustolla on mm. hyödyllisiä palveluoppaita ikääntyville, työttömille
  ja vakavasti sairastuneille sekä myös viittomakielisiä ohjeita.

  Sosiaaliturvaopas-verkkojulkaisu sosiaaliturvaopas.fi  (pdf) tarjoaa
  päivitettyä tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten oikeuksista ja
  palveluista. Oppaan lopussa on myös pitkä lista muita hyödyllisiä linkkejä.

  Kelan sivuilla www.kela.fi on paljon tietoa Kelan asumis-, hoito- ym.
  tuista, lääkekorvauksista, eri tukien laskureita ym, myös Kelan tukien
  hakulomakkeita joko tulostettaviksi tai sähköisesti täytettäviksi sekä
  muita sähköisiä asiointimahdollisuuksia.

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (www.thl.fi) ylläpitää
  sosiaalialan ammattilaisille suunnattua, tietopakettia, konsultointia ja
  työkaluja osoitteessa www.sosiaaliportti.fi , josta löytyy hyödyllistä
  tietoa myös palveluja tarvitseville, mm.
  Vammaispalvelujen käsikirja, www.vammaispalvelujenkasikirja.fi,
  jossa on vammaispalveluja koskevaa lainsäädäntöä, ohjeita ja
  hyödyllisiä oikeustapauksia.

  Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sivuilla www.stm.fi on mm.
  ministeriön ohjeita sekä kuvaukset ministeriössä vireillä olevista
  laki- ym. hankkeista.
  STM:ssä toimii myös Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE
  www.vane.to , jonka tehtävänä viranomaisten, vammaisjärjestöjen ja
  omaisjärjestöjen yhteistyöelimenä on seurata yhteiskunnallista
  päätöksentekoa, tehdä aloitteita ja esityksiä sekä edistää vammaisten
  henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumista.

  YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, jonka Suomikin
  lopulta ratifioi 10.6.2016, on osana Suomen lainsäädäntöä sekä
  johdantotekstein YK-liiton sivuilla YK-sopimus.

  Myös muu Suomen ajantasainen lainsäädäntö sekä oikeustapauksia
  osoitteessa www.finlex.fi .

  EAPN-FIN – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston
  sivuilla www.eapn.fi on mm. sosiaaliturvan tarkistuslista.

  Eduskunnan päätökset, valiokuntien kokoonpanot, esityslistat ja
  pöytäkirjat sekä eduskuntaryhmien ja kansanedustajien
  yhteys- ym. tiedot löytyvät osoitteesta www.eduskunta.fi

  SOSTE Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöjärjestö  www.soste.fi

  Monien kuntien omilla kotisivuilla on tietoa mm. paikallisista
  sosiaali-, terveys- ja muista palveluista, yhteystiedoista ja aukioloajoista,
  kunnan luottamuselimistä ja -henkilöistä ja usein myös kunnallisten
  palvelujen, mm. vammaispalvelujen hakulomakkeita.

  (päiv. 25.8.2016)