IKMO -kurssit

 • Ikäänty­vät monivammaiset – syrjäyttä­mistä ehkäisemässä -kurssit 

  Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton ns. ikmo-kurssien tarkoituksena on ehkäistä ikääntyvien monivammaisten syrjäytymistä ja syrjäyttämistä antamalla tietoa vammaisten oikeuksista ja yhteiskunnan palveluista ja tuista, opastamalla tukien hakemisessa sekä vahvistamalla osallistujien omatoimisuutta, itsellistä selviytymistä ja itsetuntoa.

  Kursseilla opastetaan ja kannustetaan myös terveyttä tukeviin elämäntapoihin, liikuntaan ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Kurssien yhteydessä annetaan tarpeen mukaan henkilökohtaista neuvontaa hakemusten laatimisessa ym. asioinnissa. Aktiivinen ryhmätyöskentely ja yhteiset illanvietot ovat oleellinen osa kurssitoimintaa.

  Ikmo-kurssit kohdennetaan yhdistyksittäin/paikkakunnittain, jotta sisällössä voidaan ottaa huomioon kunta- tai aluekohtaisia palvelujen erityispiirteitä ja paikallisyhdistyksen järjestämällä yhteiskuljetuksella mahdollisimman moni huonokuntoisempikin pääsee tulemaan kurssille. Kurssimaksun omavastuuosuus pyritään pitämään niin pienenä, että se ei muodostuisi osallistumisen esteeksi pienituloisillekaan.

  Kurssit ovat 5-päiväisiä, ja ne järjestetään Vähäjärven lomakodissa, Hämeenlinnan Hauholla.

  Lisätietoja liiton paikallisyhdistyksistä tai liiton toimistosta p. (09) 3960 5680 tai sähköpostilla tsil@tsil.fi.