Edunvalvonta

 • Monivammaisten ja pitkäaikaissairaiden oikeuksien puolustaminen, edunvalvonta ja vaikuttaminen sosiaalilainsäädännön kehittämiseen ovat olleet liittomme päätehtävänä sen perustamisesta alkaen.

  Edunvalvontatoiminnassamme korostuvat vaatimus valtion vastuun­­­otosta sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudesta ja vammaisten ja vanhusten oikeuksista, riittävästä toimeentulosta ja
  turvallisuuden parantamisesta, huomion kiinnittäminen kohtuuttomuuksiin ja lakien rikko­muksiin kunnissa
  sekä tukea tarvitsevien ihmisten neuvonta ja auttaminen tarpeellisten palvelujen ja tukien saamiseksi.

  Seuraamme sosiaali- ja terveyslainsäädännön valmistelua ja muutoksia, otamme kantaa (ks. kannanotot),
  tiedotamme ja koulutamme vammaisten oikeuksista ja
  neuvomme ja autamme tarpeellisten tukien ja palvelujen hakemisessa.

  Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton ja Demokraattisen Sivistysliiton (DSL) yhteistyössä laatimat
  Selviytymispankki-verkkosivut www.selviytymispankki.fi tarjoavat paljon hyödyllistä tietoa sosiaalietuuksista ja arjessa selviytymisestä, oikeuksista, apua tarjoavista tahoista ja tietolähteistä niin avun tarvitsijoille kuin heitä auttaville vapaaehtoisneuvojillekin.

  Ks. myös muita hyödyllisiä linkkejä !