Teemavuoden puheista toimintaan köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi! (13.3.2011)

 • Viime vuosi oli nimetty Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjinnän torjunnan teemavuodeksi. Tietoa eriarvoisuuden ja köyhyyden lisääntymisestä ja perusturvan heikkoudesta tuli varmaan riittävästi – nyt on korkea aika ryhtyä sanoista tekoihin!

  Kuluttajahinnat nousivat viime vuoden aikana 3 %, eläkkeitä korotettiin vuodenvaihteessa vain 0,4 – 1,4 %. Samaan aikaan on verotuksen painopistettä siirretty yhä enemmän tasaveron suuntaan: kulutusveroihin ja kunnallisveroihin. Hintojen korotukset purevat pahiten pienituloisiin, mm. eläkeläisiin, joilla vähäiset tulot menevät kokonaan välttämättömään arkikulutukseen, asumiseen, ruokaan, sähköön, sairauksien hoitoon ja lääkkeisiin, jos riittävätkään.

  Takuueläkkeellä toteutettu minimieläkkeen korotus oli tarpeellinen ja oikeansuuntainen, mutta tasoltaan riittämätön eikä se edes korvaa kansaneläkkeiden ostovoiman pitk䬬aikaista jälkeenjääneisyyttä.

  Köyhyyttä ja eriarvoisuutta lisäävät myös terveydenhoitopalvelujen saatavuuden ongelmat, kun julkisia palveluja entisestään keskitetään, supistetaan ja yksityistetään. Pienituloiset kun eivät juuri voi hyödyntää paljon mainostettua ”valinnanvapautta” eli ostaa kalliita yksityisiä terveyspalveluja.  Julkisenkin terveydenhuollon maksut ja terveydenhoitokustannusten maksukatot ovat nykyisellään kohtuuttoman korkeita pienituloisille vammaisille ja pitkäaikaissairaille ja muille terveyspalveluja paljon tarvitseville.

  Köyhyyden ja taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden ja syrjinnän vähentämiseksi on ensi sijassa huolehdittava kaikkein heikoimmassa asemassa olevien selviytymisestä:
  –         korottamalla vähimmäiseläke ja muu perusturva vähintään 800 euroon kuukaudessa ja   huolehdittava sen kunnollisesta indeksiturvasta,
  –         säätämällä verotettavan tulon alarajaksi vähintään 1 200 euroa/kk,
  –         alentamalla lääkkeiden, ruoan ym. välttämättömän peruskulutuksen arvonlisäveroa,
  –         korottamalla asumistuen laskennassa sovellettavat asumiskustannusten enimmäismäärät nyky¬vuokratasoja vastaaviksi,
  –         korjaamalla asumistukilakia niin, että takuueläkkeen toteutus ja muut pienten eläkkeiden korotukset eivät vaikuta eläkkeensaajan asumistukeen,
  –         yhdistämällä terveydenhoitokustannusten kolme maksukattoa yhdeksi, enintään 350 euron tasoiseksi vuotuiseksi maksukatoksi,
  –         perumalla päätös julkisen terveydenhuollon palvelumaksujen korotusautomatiikasta ja järjestämällä palvelut maksutta pienituloisimmille kansalaisille sekä
  –         varmistamalla julkisten terveys-, sosiaali- ym. palvelujen saatavuus kaikille asuinpaikasta, iästä ja varallisuudesta riippumatta.

  Hämeenlinnan Hauholla 13.3.2011

  Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n liittokokous

   

  Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula
  Peruspalveluministeri Paula Risikko
  Pääministeri Mari Kiviniemi
  Valtiovarainministeri Jyrki Katainen
  Eduskuntaryhmät
  Puoluetoimistot