Sote-asiakasmaksujen korotukset peruttava (5.12.2015)

 • 7.12.2015 klo 9.11
 • Hallitus on päättänyt ilman mitään kuulemisia ja lausuntokierroksia korottaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriä aiemmin säädetyn indeksikorotuksen (1,7–1,8 %) lisäksi peräti 27,5 %:n erilliskorotuksella. Päätös koskee kaikkia tasasuuruisia palvelumaksuja, mm. terveyskeskus- ja poliklinikka­käyntejä, kotipalveluja, lyhytaikaista laitoshoitoa ja lääkärintodistuksia.
  Maksujen korotuksia hallitus on perustellut hallitusohjelmaansa kirjaamallaan 150 miljoonan euron säästötavoitteella.

  Hallitus on näin siirtämässä 150 miljoonan euron laskun vähävaraisten pitkäaikais­sairaiden, vammaisten, vanhusten ja lapsiperheiden kontolle, sillä näissä ryhmissä palvelumaksujen korotukset kaikkein kipeimmin koetaan. Samoihin väestöryhmiin kohdistuvat hallituksen esittämät lääkkeiden ja terveydenhoitomatkojen sairaus­vakuutuskorvausten heikennykset.

  Julkisia palveluja tarvitsevien pienituloisten maksukyky ei sen sijaan ole kohoamassa: Eläkkeisiin ja asumis- ym. tukiin ei ole luvassa korotuksia vaan jopa heikennyksiä, vaikka esim. vuokrat ovat jo nyt nousseet yli kolme prosenttia vuodessa. Pienet eläke- tai ansiotulot ja sosiaalituet menevät suoraan välttämättö­mään peruskulutukseen: asumiseen, ruokaan sekä sairauksien hoitoon ja lääkkeisiin – jos riittävät. Esimerkiksi yhdestä poliklinikkakäynnistä Kela-taksi­matkoineen potilas joutuisi maksamaan hallituksen esitysten ja päätösten mukaan yli 90 euroa!

  Sairauksien paheneminen ja toimintakyvyn heikkeneminen tarpeellisen hoidon lykkäytyessä sekä toimeentulotuen tarpeen kasvu aiheuttavat moninkertaisia lisäkustannuksia yhteiskunnalle. Tällaiset ”säästötoimet” myös kasvattavat entisestään sosioekonomisten väestöryhmien välisiä terveyseroja.

  Näillä perustein vaadimme hallitusta pikaisesti perumaan asiakasmaksujen korotussuunnitelmat.

  Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry.
  Liittohallitus 5.12.2015