Sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamispolitiikan tilalle julkisten palvelujen vastuullinen kehittäminen (16.3.2014)

 • 17.3.2014 klo 9.59
 • EU-komissio toteaa hankintadirektiivin uudistusperusteluissaan, että ”sosiaali-, terveydenhuolto- ja koulutus­palveluilla on erityisominaisuuksia, joiden vuoksi niihin ei ole tarkoituksenmukaista soveltaa julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tavanomaisia tekomenettelyjä.”

  Suomessa on nykyisin voimassa olevaa hankintalakia sovellettu sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamisessa siten, että vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tarpeista lähtevä pitkäjänteisen hoidon, kuntoutuksen ja hoivan toteuttaminen on häiriintynyt ja johtanut monin paikoin palveluverkkojen ja -ketjujen hajoamiseen. Palvelujen kilpailuttaminen on näin vakavasti vaikeuttanut vammautumisesta ja kroonisista sairauksista kärsivien hoitoa ja kuntoutusta.

  Vajavainen hoito heikentää entisestään vammaisten ja pitkäaikaissairaiden alentunutta toimintakykyä. Ellei tätä kasvavaa lisäkuormaa ryhdytä tehokkaammin hoitamaan, on sen arvioitu aiheuttavan vuoteen 2020 mennessä 2 miljardin euron ylimääräiset kustannukset ja vuoteen 2030 mennessä 3 miljardin euron lisäkustannukset. Toimintakyvyn heikkenemisestä lisäksi johtuvaa elämänlaadun huonontumista ei voi edes rahalla mitata.

  Jos sallitaan, että tehottoman hoidon seurauksena syntyneet kasvavan hoiva- ja terveysbisneksen voitot menevät ylikansallisten veroparatiisiyritysten taskuun, on kehityksen seurauksena myös julkisten verorahoitteisten palvelujen entistä vakavampi rapautuminen.

  Tapaturma- ja Sairausinvalidien Liitto vaatii:

  –  Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistamisen yhteydessä on turvattava toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut siten, että ne ovat helposti saavutettavia ja käyttäjilleen maksuttomia julkisia palveluja ja että ne ohjaavat tehokkaasti vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tarpeen mukaista palvelujen käyttöä.
  –  Veroparatiisifirmojen tulo hoivapalvelumarkkinoille on estettävä lailla hankintalain uudistamisen yhteydessä.
  –  Yksityisten palveluntuottajien toiminnan keskeytyksen varalta on luotava nopeasti toimiva varajärjestelmä.
  –  Uudistettavaan hankintalakiin on kirjattava hyvinvointivaltion säilyttämisen ja edistämisen periaate.
  –  Suomen tulee ryhtyä ajamaan tämän periaatteen kirjaamista myös EU-peruskirjaan aiemmin siellä määritellyn neljän vapauden rinnalle.
  –  Vammaisten ja vanhusten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia palvelujen kehittämiseen on parannettava kehittämällä vammais- ja vanhusneuvostojen toimintaa.

  Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n liittokokous 16.3.2014

  Kannanotto osoitettiin elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle, Hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen ohjausryhmälle, sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle, peruspalveluministeri Susanna Huoviselle ja eduskuntaryhmille.