Kela vastuuseen toimeentulotukikatastrofin aiheuttamisesta (12.3.2017)

 • 20.3.2017 klo 13.46
 • Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n liittokokous vaatii:
  Kela vastuuseen toimeentulotukikatastrofin aiheuttamisesta

  Toimeentulotuen perusosa on perustuslain takaama viimesijainen toimeentulon rahoitusmuoto, joka koskee kaikkein heikoimmassa asemassa monista eri syistä olevia kansalaisia. Toimeentulotuen käsittelyn siirtäminen Kelalle on aiheuttanut sen, että suuri osa toimeentulotukeen oikeutetuista ei saa päätöstä ajoissa. Tämä osoittaa joko asiaa valmistelleen virkakoneiston puutteellisia tietoja siitä, miten toimeentulotuen käsittelyjärjestelmä toimii tai välinpitämättömyydestä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia kanssaihmisiämme kohtaan. Kuntien sosiaalitoimistoissa olisi ollut runsaasti tietoa järjestelmän käytännön toiminnasta, ja sitä toimiva taso on yrittänyt valmistelijoille välittää. On anteeksiantamatonta, että heidän viestiään ei ole otettu asianmukaisesti huomioon, vaan uudistusta on viety heikoimpien kustannuksella eteenpäin siten, että suuri joukko asiakkaista kärsii.

  Kelan hallintoa valvovan eduskunnan oikeusasiamiehen tulisi tehdä puolueeton selvitys rikkooko Kela perustuslakia. Heikosta valmistelusta vastuussa olevat tulisi saattaa vastuuseen laiminlyönneistään.

  Toimeentulotuen käsittelyjärjestelmä on saatettava välittömästi toimintakuntoon niin, että päätökset eivät viivästy. Syntyneessä kriisivaiheessa Kelan ja kuntien sosiaalitoimien on tiivistettävä yhteistyötään siten, että toimeentulotukiasiakkaita kohdellaan oikeudenmukaisesti ja ihmisarvoa kunnioittaen.

  Mikäli toimeentulotuen viivästyminen hallinnollisista syistä johtuen on johtanut toimeentulotukiasiakkaita koskeviin kärsimyksiin, kuten häätöihin maksamatta jääneiden vuokrien takia tai muihin kohtuuttomiin seurauksiin, on Kelan korvattava syntyneet vahingot asiakkaille täysimääräisesti.

  Toimeentulotukijärjestelmää tulisi kehittää siten, että kunnan sosiaalitoimen hoitoon jäänyt ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen ja perustoimeentulotuen käsittely muodostaa nykyistä paremmin toimivan kokonaisuuden.

  Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n liittokokous
  12.3.2017