Liitto

Liitto

Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry perustettiin vuonna 1948. Vammaisten etujärjestönä sen tavoitteena on aina ollut vammaisten täysi osallistuminen ja tasa-arvo muiden kansalaisten kanssa.

Tärkeimpiä toiminta-alueita ovat lainvalmistelutyön seuranta ja siihen vaikuttaminen, vammaisten edunvalvontaa tukeva tiedottaminen, koulutus, valmennus ja opastus, jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen sekä vertaistuki-, lomailu- ja virkistysmahdollisuuksien tarjoaminen vammaisille.

Liiton omistama Vähäjärven lomakoti ja kurssikeskus sijaitsee Hämeenlinnan Hauholla.  Lomakodin majoitus-, kokous- ja juhlapalvelut ovat aktiivisesti toiminnassa ympäri vuoden.

Jäseninä liitossa ovat paikalliset vammaisjärjestöt, jotka toimivat liiton tarkoituksen toteuttamiseksi järjestämällä opintokerhoja ja kursseja, tarjoamalla vertaistukea sekä neuvomalla ja auttamalla mm. erilaisten hakemusten ja valitusten tekemisessä. Jäsenyhdistyksemme järjestävät myös monenlaista virkistys- ja harrastustoimintaa.

Liitto julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Uusi Invalidi-lehteä, jonka jäsenyhdistysten jäsenet saavat jäsenetuna.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta toteuttaa Suomessa ns. saavutettavuusdirektiivin. Lain ja direktiivin taustalla on YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, joka korostaa vammaisten...

Ikääntyneet monivammaiset –kurssi (ma-pe) Kursseilla käsitellään terveyttä ja hyvinvointia, sosiaaliturvaa - sosiaalisia perusoikeuksia unohtamatta! Ikmo-kurssi 2, 20.-24.7. vko 30 (Pori)...

Traficom on avannut sivuilleen palautelomakepalvelun, jossa liikunta- ja toimintarajoitteiset henkilöt voivat antaa palautetta taksikyytien toimivuudesta. Kerättyä tietoa käytetään ongelmakohtien...

Liiton organisaatio Jäsenyhdistykset ovat liiton perusta ja yhdysside liiton ja jäsenistön välillä. Joka kolmas vuosi pidettävään sääntömääräiseen liittokokoukseen yhdistysten edustajat...

LIITTOHALLITUS 2020-22 PUHEENJOHTAJA Antti Holopainen Puistokatu 11 B 40, 15100 Lahti p. 0400 417 390 antti.holopainen[at]fimnet.fi VARAPUHEENJOHTAJA Juhani Lilja p. 0400 722 706 jussi.lilja(at)iki.fi LIITTOHALLITUKSEN...

Liiton säännöt 1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto – Olycksfalls- och sjukdomsinvalidernas förbund ry. Liiton kotipaikka on Helsingin...

Edunvalvonta Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry on vammaisten etujärjestö, jonka tavoitteena on vammaisten osallistuminen ja tasa-arvo muiden kansalaisten kanssa. Tärkeimpiä toiminta-alueita...

Valtakunnallinen kriisipuhelin 010- 195 202  tarjoaa välitöntä keskusteluapua kriisissä oleville ja heidän läheisilleen Tukinet.net -  netissä toimiva kriisikeskus Päijät-Hämeen...