Liitto

Liitto

Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry on vammaisten etujärjestö, jonka tavoitteena on vammaisten täysi osallistuminen ja tasa-arvo muiden kansalaisten kanssa.

Tärkeimpiä toiminta-alueita ovat lainvalmistelutyön seuranta ja siihen vaikuttaminen, vammaisten edunvalvontaa tukeva tiedottaminen, koulutus, valmennus ja opastus, jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen sekä vertaistuki-, lomailu- ja virkistysmahdollisuuksien tarjoaminen vammaisille.

Liiton omistama Vähäjärven lomakoti ja kurssikeskus sijaitsee Hämeenlinnan Hauholla.

Jäseninä liitossa ovat paikalliset vammaisjärjestöt, jotka toimivat liiton tarkoituksen toteuttamiseksi järjestämällä opintokerhoja ja kursseja, tarjoamalla vertaistukea sekä neuvomalla ja auttamalla mm. erilaisten hakemusten ja valitusten tekemisessä. Jäsenyhdistyksemme järjestävät myös monenlaista virkistys- ja harrastustoimintaa.

Liitto julkaisee Uusi Invalidi-lehteä, jonka jäsenyhdistysten jäsenet saavat jäsenetuna.

 

Jäsenyhdistykset ovat liiton perusta ja yhdysside liiton ja jäsenistön välillä. Joka kolmas vuosi pidettävään sääntömääräiseen liittokokoukseen yhdistysten edustajat kokoontuvat arvioimaan...

LIITTOHALLITUS 2017-19 PUHEENJOHTAJA Antti Holopainen Puistokatu 11 B 40, 15100 Lahti p. 0400 417 390 antti.holopainen[at]fimnet.fi VARAPUHEENJOHTAJA Kaija Kiessling, Turku 041 463 9046, (02)...

LIITON SÄÄNNÖT 1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto – Olycksfalls- och sjukdomsinvalidernas förbund ry. Liiton kotipaikka on Helsingin...