Päätoimittaja
Antti Holopainen
Puistokatu 11 B 40
15100 Lahti
p. 0400 417 390
sähköposti:
antti.holopainen@fimnet.fi

Toimitussihteeri
Sari Laiho
p. 050 300 7135, (09) 3960 5680
sähköposti: sari.laiho@tsil.fi tai tsil@tsil.fi

Toimituskunta
Kaija Kiessling, Ritva Korhonen, Sari Lehikoinen ja Marjaliisa Siira

Taitto
Asmo Koste

Paino
Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

Pankkiyhteys
Valkeakosken OP
549 409 – 210 1948
FI90 5494 0920 1019 48
BIC: OKOYFIHH

Julkaisija
Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry
PL 30
00030 IIRIS
sähköposti: tsil@tsil.fi
www.tsil.fi/lehti
Toimitus avoinna
arkisin 08.30 – 16.00