Päätoimittaja
Antti Holopainen
Puistokatu 11 B 40
15100 Lahti
p. 0400 417 390
sähköposti:
antti.holopainen(at)fimnet.fi

Toimitussihteeri
Marita Vola
p. 050 300 7135, (09) 3960 5680
sähköposti: marita.vola(at)tsil.fi tai tsil(at)tsil.fi

Toimituskunta
Kaija Kiessling, Ritva Korhonen,  Marjaliisa Siira, Juho Lilja ja Kari Raatikainen

Taitto
Asmo Koste

Paino
Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

Pankkiyhteys
Hämeenlinnan OP
FI17 5041 0420 0069 42
BIC: OKOYFIHH

Julkaisija
Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry
PL 30
00030 IIRIS
sähköposti: tsil(at)tsil.fi
www.tsil.fi/lehti
Toimitus avoinna
arkisin 08.30 – 16.00