Uusi-invalidi 3/2019

Uusi Invalidi -lehti on Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton julkaisema sosiaalinen uudistuslehti.

Lehti on perustettu 1955  ja se ilmestyy 4 kertaa vuodessa.

Lehdessä tiedotetaan ajankohtaisista sosiaalipoliittisista asioista,
julkaistaan liiton kannanottoja ja lehti toimii myös jäsenyhdistystensä tiedotuskanavana.

Kaikki liiton jäsenyhdistyksiin kuuluvat henkilöt saavat lehden jäsenetuna.

Lehden voi tilata 10 euron vuosihintaan.

 

Rekisteriseloste