Lehti

Uusi Invalidi -lehti on Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton julkaisema sosiaalinen uudistuslehti.

Lehti on perustettu 1955  ja se ilmestyy 4 kertaa vuodessa.

Lehdessä tiedotetaan ajankohtaisista sosiaalipoliittisista asioista,
julkaistaan liiton kannanottoja ja lehti toimii myös jäsenyhdistystensä tiedotuskanavana.

Kaikki liiton jäsenyhdistyksiin kuuluvat henkilöt saavat lehden jäsenetuna.

Lehden voi tilata 10 euron vuosihintaan.

 

Rekisteriseloste

 

 

 

Päätoimittaja Antti Holopainen Puistokatu 11 B 40 15100 Lahti p. 0400 417 390 sähköposti: antti.holopainen@fimnet.fi Toimitussihteeri Sari Laiho p. 050 300 7135, (09) 3960 5680 sähköposti:...

Uusi Invalidi -lehti Ilmoitushinnat valmiista aineistosta: Mustavalko: 1,00 € / pmm Väri: 1,50 € / pmm Ilmoitusmyynti Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry p. (09) 3960 5680 tsil@tsil.fi PL...

Tilaushinta 10 € / vuosi (sis. alv.) 4 numeroa / vuosi Yhteystiedot Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry puh (09) 3960 5680 tai 3960 5681 tsil@tsil.fi Jäsenyhdistyksiin kuuluvat saavat...