Kelan hoitotuki eniten tukea tarvitseville! (18.3.2012)

 • 21.3.2012 klo 7.42
 • Pienten eläkkeiden varassa eläville vammaisille ja pitkäaikaissairaille on Kelan eläkettä saavan hoitotuki yksi keskeinen arjessa selviytymisen tuki.  
  Hoitotuen avulla on vähävaraisella, esimerkiksi pelkän takuueläkkeen varassa elävälläkin edes jonkinlainen mahdollisuus rahoittaa vammaisuutensa vuoksi tarvitsemiaan tukipalveluja. 

  Oleellinen kohta Kelan määrittämissä hoitotuen kriteereissä on, että ”sairauden tai vamman pitää aiheuttaa säännöllistä avun, ohjauksen tai valvonnan tarvetta tai jatkuvia erityiskustannuksia”.
  Monien liittomme jäsenten kokemusten mukaan on hoitotuen myöntämiskäytännöissä ”tai”-sanaa edeltävä kriteeri kuitenkin jäänyt huomiotta. Myös Kelan oma tutkimusosasto totesi jo vuonna 2007, että hyvätuloiset hakijat saivat enemmän eläkkeensaajien hoitotukia kuin pienituloiset, koska heillä oli ollut varaa ostaa palveluja ja voivat näin osoittaa aiheutuneita kustannuksia maksu­kuiteilla.
  Tämä tuskin vastaa hoitotuen alkuperäistä tavoitetta?

   Nyt näyttää siltä, että hoitotuki ollaan siirtämässä yhä kauemmas kaikkein pieni­tuloisimpien ulottuvilta: Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa linjataan, että ”eläkkeensaajan hoitotukea kehitetään painottaen palvelujen hankkimista ja hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamista.”
  Siis paino­piste niihin, joilla on jo ennen hoitotukeakin ollut varaa ostaa palveluja? Eikö tämä sodi vastoin hallitusohjelman johdanto-osassa luvattua tavoitetta köyhyyden, eriarvoisuuden ja epätasa-arvon vähentämisestä? 

   Monivammaisia ja pitkäaikaissairaita edustava liittomme edellyttää, että eläkettä saavan hoitotuen keskeisenä perusteena pidetään avun, ohjauksen tai valvonnan tarvetta, etenkin silloin, kun hakijalla ei ilman hoitotukea ole taloudellista mahdollisuutta hankkia tarpeellisia palveluja.
  Iäkkäitä ja nuorempiakin vammaisia ja pitkäaikaissairaita tulisi Kelan asiakaspalvelussa myös aktiivisesti neuvoa ja opastaa hoitotuen hakemisessa, kuten hyvään hallintotapaan kuuluu.

   Hämeenlinnan Hauholla 18.3.2012 
  Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n liittovaltuusto

  Kannanotto on lähetetty sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle, peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille, Kelan pääjohtajalle Liisa Hyssälälle, eduskuntaryhmille sekä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenille.