Julkisten terveyspalvelujen rapautuminen pysäytettävä! (17.3.2013)

 • 22.3.2013 klo 7.05
 • Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtajan mukaan lääkärikontaktit terveys­keskuksissa ovat 10 vuodessa vähentyneet 20 %. Samaan aikaan työterveyshuollon lääkärikäynnit ovat kasvaneet 30 % ja yksityissektorin 10 %.
  Tilanne on johtanut lääkäripakoon terveyskeskuksista ja kalliiden keikkalääkäreiden pätkätyöläishätäapuun, josta kunnat joutuvat maksamaan voittoa tuottaville välittäjille.
  Lääkärityövoima on virrannut työterveyshuoltoon, jossa potilaat saavat maksut­to­mat sairaanhoitopalvelut, kun taas pienituloiset pitkäaikaissairaat ja vammaiset joutuvat maksamaan terveyskeskusmaksun terveyskeskuksissa.

  Kelan sairausvakuutus kompensoi noin puolet työterveyshuoltoa turvaten asiak­kaalle maksuttomat palvelut. Samat etuudet tulee laajentaa työelämän ulkopuolella olevaan väestönosaan silloin kun he käyttävät julkisia terveyspalveluita. Yksinkertaisimmin tasa-arvo työterveys- ja terveyskeskus-palveluiden välillä saavutetaan siten, että sairausvakuutus korvaa terveyskeskuslääkärikäyntien omavastuuosuuden.

  Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto vaatii, että terveyskeskusmaksut poistetaan pienenä askeleena terveyspalvelujen eriarvoistumiskehityksen pysäyttämisen suuntaan.
  Terveyskeskusmaksujen osuus kunnallisen kansanterveystyön kustannuksista tulisi rahoittaa sairaus­vakuutuksesta ensiapuratkaisuna eriarvoisuuden poistamiseksi siihen saakka, kunnes oikeudenmukaisempi julkisten terveyspalveluiden kehittä­mi­sen turvaava ja mahdollistava rahoitusjärjestelmä saadaan aikaan.
  Terveyspalvelut ovat perustuslain suojaa nauttiva perusoikeus, joka yhteiskunnan on turvattava. Perusoikeudet on taattava kaikille kansalaisille yhdenvertaisesti terveyden­tilasta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.

   

  Hämeenlinnan Hauholla 17.3.2013

  Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n liittovaltuusto

   

  Kannanotto osoitettiin sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle, peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille, Kelan pääjohtajalle Liisa Hyssälälle, eduskuntaryhmille ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenille sekä keskeisille työmarkkinajärjestöille.