Arkisto: Kannanotot

STM:n laadittava ohjeet hankintalain mukaisen suorahankintamenettelyn soveltamisesta vammaispalveluissa (12.3.2017)

  • 20.3.2017 klo 13.55

Sosiaali- ja terveysministeriön laadittava ohjeet hankintalain mukaisen suorahankintamenettelyn soveltamisesta vammaispalveluissa (12.3.2017) Suomen päättäjät päättivät suuressa viisaudessaan, ettei vammaisten palveluasumista ole syytä jättää hankintalain ulkopuolelle. Tämä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten elämässä hyvin suurta roolia näyttelevä, usein elinikäinen palveluntarve, voidaan siis rinnastaa mihin tahansa tuotteeseen. Suomessa on vedottu siihen, että EU velvoittaa kilpailuttamaan vammaisten henkilöiden palveluasumisen. […]

Jatka lukemista 

 

Kela vastuuseen toimeentulotukikatastrofin aiheuttamisesta (12.3.2017)

  • 20.3.2017 klo 13.46

Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n liittokokous vaatii: Kela vastuuseen toimeentulotukikatastrofin aiheuttamisesta Toimeentulotuen perusosa on perustuslain takaama viimesijainen toimeentulon rahoitusmuoto, joka koskee kaikkein heikoimmassa asemassa monista eri syistä olevia kansalaisia. Toimeentulotuen käsittelyn siirtäminen Kelalle on aiheuttanut sen, että suuri osa toimeentulotukeen oikeutetuista ei saa päätöstä ajoissa. Tämä osoittaa joko asiaa valmistelleen virkakoneiston puutteellisia tietoja siitä, miten […]

Jatka lukemista 

 

Lausunto sote-lakiluonnoksista (8.11.2016)

  • 23.11.2016 klo 12.58

Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto : Ei julkisten palvelujen yhtiöittämistä – vammaisten ja vanhusten palvelut turvattava Sote- ja maakuntauudistusta koskeva hallituksen lakiluonnospaketti oli loka-marraskuussa lausunnolla laajana sähköisenä kyselynä. Lausuntojen tekemistä hankaloitti esitysten ja niiden vaikutusarviointien keskeneräisyys sekä se, että mm. valinnanvapauslaki ja asiakasmaksulaki olivat vielä avoinna. Seuraavassa Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton lausunnon pääkohtia: Tapaturma- ja sairausinvalidien […]

Jatka lukemista 

 

Asiakasmaksulain täytäntöönpano – pitkäaikaissairaiden ja vammaisten syrjintää (13.3.2016)

  • 14.3.2016 klo 14.47

Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry kanteli oikeuskanslerille asiakasmaksulain muutokseen (434/2010) perustuneesta kuntien muuttuneesta tavasta tulkita lain muutosta siten, että niillä on oikeus ottaa käyttöön asiakasmaksuasetuksessa ja Sosiaali- ja terveysministeriön soveltamisohjeissa mainitsemattomia ylimääräisiä maksuja. Tällainen maksu on useissa kunnissa viime aikoina käyttöön otettu hoitajamaksu. Esimerkkikunnassa Lahdessa hoitajamaksun käyttöönotto nosti terveyskeskuspalveluista vuonna 2015 perittävän maksun 16,10 euroa/terveyskeskuslääkärikäynti […]

Jatka lukemista 

 

Kustannusten säästöä vammaisten ikäihmisten kustannuksella (13.3.2016)

  • 14.3.2016 klo 10.47

Hallituksen reformisuunnitelmassa kuntien kustannusten ja velvoitteiden karsimiseksi (17.2.2016) esitetään yhteensä 61 miljoonan euron leikkausta vammaispalveluista. Suurin osa (52 milj. euroa) säästöistä muodostuisi jättämällä ikääntyneet, yli 75-vuotiaat vammaiset vammaispalvelulakien uudistamisen yhteydessä kokonaan vammaispalvelujen ulkopuolelle vanhuspalvelu- ja sosiaalihuoltolakien varaan. Vanhuspalvelulaki ei kuitenkaan määritä mitään palveluja, ainoastaan oikeuden palvelutarpeen kartoitukseen. Tuo velvoite on sosiaalihuoltolaissa ollut jo vuosia, mutta […]

Jatka lukemista 

 

Sote-asiakasmaksujen korotukset peruttava (5.12.2015)

  • 7.12.2015 klo 9.11

Hallitus on päättänyt ilman mitään kuulemisia ja lausuntokierroksia korottaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriä aiemmin säädetyn indeksikorotuksen (1,7–1,8 %) lisäksi peräti 27,5 %:n erilliskorotuksella. Päätös koskee kaikkia tasasuuruisia palvelumaksuja, mm. terveyskeskus- ja poliklinikka­käyntejä, kotipalveluja, lyhytaikaista laitoshoitoa ja lääkärintodistuksia. Maksujen korotuksia hallitus on perustellut hallitusohjelmaansa kirjaamallaan 150 miljoonan euron säästötavoitteella. Hallitus on näin siirtämässä 150 miljoonan euron […]

Jatka lukemista 

 

Potilasjärjestöt sairauslomakarensseista (3.12.2015)

  • 4.12.2015 klo 9.52

Sairauslomapäivän karenssi ja omavastuu kurittavat pienituloisia pitkäaikaissairaita SOSTEn potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkoston mielestä sairauslomapäivän karenssi ja omavastuu kurittavat työssäkäyviä pitkäaikaissairaita ja pienituloisia. Hallitus on valmistellut yritysten kilpailukykyä kohentavan lakipaketin. Sen osana esitetään, että ensimmäinen sairauslomapäivä olisi palkaton ja seuraavilta kahdeksalta päivältä työnantaja maksaisi vain 80 prosenttia palkasta. Tähtäimessä on heikentää sairausvakuutusta. Tämä kohdentuu heikoimmassa asemassa […]

Jatka lukemista 

 

Lausunto eläkkeensaajan asumistuen yhdistämisestä yleiseen asumistukeen (14.10.2015)

  • 14.10.2015 klo 12.31

Sosiaali- ja terveysministeriölle Viite: Hankenumero STM045:00/2015 Asia: Lausunto eläkkeensaajan asumistuen yhdistämisestä yleiseen asumistukeen Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry on valtakunnallinen vammaisjärjestö, jonka päätehtävänä on vammaisten ja pitkäaikaissairaiden edunvalvonta. Valtaosa liittomme jäsenistä on pienituloisia, monivammaisia työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkeläisiä. Eläkkeensaajan asumistuen tarkoitus on lakimuutosluonnoksen perustelutekstin mukaan ”alentaa pienituloisten eläkkeensaajien asumiskustannuksia ja täydentää pientä eläkettä saavan henkilön perustoimeentulon […]

Jatka lukemista 

 

Lausunto sairausvakuutuslain muuttamisesta (9.10.2015)

  • 14.10.2015 klo 12.25

Sosiaali- ja terveysministeriölle Viite: Hanke STM039:00/2015 Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry on valtakunnallinen vammaisjärjestö, jonka päätehtävänä on vammaisten ja pitkäaikaissairaiden edunvalvonta. Valtaosa liittomme jäsenistä on pienituloisia, monivammaisia työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkeläisiä. Sairausvakuutuslain muutosehdotuksen luonnoksessa esitetyt lääke- ja matka­kustan­nusten omavastuiden korotukset iskisivät kaikkein pahimmin niihin kansalaisiin, joilla on pienet tulot […]

Jatka lukemista 

 

Hallitusohjelma perustuslain ja Euroopan sosiaalisen peruskirjan vastainen (5.6.2015)

  • 8.6.2015 klo 9.09

Hallituksen suunnittelemat vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja vanhusten oikeuksien heikennykset ovat Suomen perustuslain ja Euroopan Neuvoston sosiaalisen peruskirjan vastaisia Alle 1000 euron kuukausieläkkeen varassa eläville vammaisille ja ikäihmisille julkiset terveyspalvelut, lääke- ja matkakorvaukset sekä vammais- ja muut sosiaalipalvelut ja -tuet ovat välttämättömiä arjessa selviytymiselle. Maksujen korotukset ja tukien heikennykset merkitsisivät heille yhä pahempaa syrjäy­tymistä ja kurjistumista – […]

Jatka lukemista