(10.4.2018)

Kysely YK:n vammaissopimuksen toteutumisesta:
miten sopimus toteutuu vammaisen henkilön arjessa

YK:ssa hyväksyttiin vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia koskeva yleissopimus jo kymmenen vuotta sitten. Sopimus tuli sitovaksi osaksi Suomen lainsäädäntöä kesäkuussa 2016.
Suomen valtio antaa ensimmäisen raporttinsa YK:lle kesäkuussa 2018 toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt vammaissopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi.

Valtakunnalliset vammaisjärjestöt laativat rinnakkaisraportin, jossa arvioidaan vammaisten henkilöiden omasta näkökulmasta, miten YK:n vammaisyleissopimuksen voimaantulo on vaikuttanut heidän elämäänsä. Kysely kattaa vammaisyleissopimuksen aihealueet.

Vammaisfoorumin ja Ihmisoikeuskeskuksen yhteistyössä toteuttamaan kyselyyn vammaisten henkilöiden oikeuksista voi vastata 30.5.2018 asti.

Kyselyn tuloksia käytetään Vammaisfoorumin laatimaan rinnakkaisraporttiin ja Ihmisoikeuskeskuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksien seuranta- ja edistämistyössä.

Kyselyyn voi vastata verkossa: https://fi.surveymonkey.com/r/vammaisten_oikeudet 

Ni kan svara på enkäten också: https://fi.surveymonkey.com/r/rattigheter_for_personer_med_funktionsnedsattning

Kyselyn voi myös tulostaa ja lähettää täytettynä ennen vastausajan päättymistä osoitteeseen:
Kynnys ry
Siltasaarenkatu 4, 5.krs
00530 Helsinki

Voit myös tilata kyselylomakkeen Tapaturma- ja sairausinvalidien liitosta p. (09) 3960 5681, toimisto@tsil.fi.

Suomenkielinen kyselylomake (pdf) 
Ruotsinkielinen kyselylomake (pdf)

 

Sari Laihosta Vammaisfoorumi ry:n puheenjohtaja

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton toiminnanjohtaja Sari Laiho
on valittu Vammaisfoorumi ry:n puheenjohtajaksi kaudelle 2018-2019.

Varapuheenjohtajaksi valittiin Sari Kokko Näkövammaisten liitto ry:stä.

Muut Vammaisfoorumin hallituksen jäsenet ovat:
Henrik Gustafsson, Invalidiliitto ry
Kalle Könkkölä, Kynnys ry
Virpi Peltomaa, Suomen CP-liitto ry
Markku Niemelä,
Annette Tallberg, FDUV rf.